2024 Adóváltozások


Év eleji összefoglaló a 2024 év elején életbelépő változások tekintetében.

Minimálbér, garantált bérminimum

2023.12.01-től a minimálbér 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 326 000 Ft-ra emelkedett.

Személyi jövedelemadó

Az szja mértéke továbbra is 15 %.

Folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatok

2024. január 1-től nem kell minden évben új adóelőleg-nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmény és a négy gyermeket nevelő anyák kedvezménye tekintetében. A jogosult kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését.

Kivétel ez alól a 30 év alatti anyák kedvezménye és a családi kedvezmény, ezeket ugyanis továbbra is minden évben igényelni szükséges.

1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként az általa nevelt legalább négy gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, vagy a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Szja-mentes a bérük, nem önálló tevékenységből származó jövedelmük (kivéve az ingatlan-bérbeadást), vállalkozói kivétjük, átalányadós és őstermelői jövedelmük.

A kedvezmény év közbeni igénybevételéhez nyilatkozatot kell adni a kifizető felé, melyben szerepelnek a gyerekek adatai is. 2022-től azt a gyermeket is figyelembe lehet venni a kedvezménynél, aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe kell venni.

2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye

Ez a kedvezmény 2022.01.01-től él. Utoljára abban a hónapban vehető igénybe, amelyben a fiatal betölti a 25. életévét. Az szja-kedvezmény az előző év júliusi KSH által közzétett átlagkereset mértékéig vehető igénybe meghatározott jövedelmeknél. Ennek értelmében 2024-ben havi 576 601 Ft bruttó jövedelemig jár az adókedvezmény, ami 86 490 Ft-tal csökkenti a fizetendő adót. Érvényesíthető a bérből (kivéve a végkielégítést), egyéb nem önálló tevékenységből származó jövedelemből (pl. megbízási díj), vállalkozói kivétből, átalányadós, illetve őstermelői jövedelemből. Viszont az ingatlan-bérbeadásból származó és a külön adózó jövedelmeknél (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség, ingatlanértékesítés stb.) nem vehető figyelembe. A kedvezményt a kifizetőnek automatikusan érvényesítenie kell, kivéve, ha a fiatal nyilatkozik, hogy a kedvezményt év közben nem kívánja igénybe venni.

3. 30 év alatti anyák kedvezménye

A 30 év alatti anyák kedvezményére jogosult az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére, vagy magzatra tekintettel családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. A kedvezmény abban esetben érvényesíthető, amennyiben a családi kedvezményre való jogosultsága 30. életévének betöltése előtt nyílik meg.

Összege megegyezik a 25 év alatti fiatalok kedvezményével, tehát 2024-ben havi 576 601 Ft bruttó jövedelemig jár az adókedvezmény, ami 86 490 Ft-tal csökkenti a fizetendő adót. A kedvezmény érvényesítését év közben a munkáltatónak, kifizetőnek átadott adóelőleg-nyilatkozatban lehet kérni.

4. Személyi kedvezmény

Személyi kedvezményt továbbra is az vehet igénybe, aki a 335/2009.(XII.29.) Korm. rendeletben szereplő betegségben szenved, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege, azaz 2024-ben havi 88 900 forint, ami 13 335 Ft-tal csökkenti a fizetendő adót. A kedvezmény érvényesítését év közben a munkáltatónak, kifizetőnek átadott adóelőleg-nyilatkozatban lehet kérni.

5. Első házasok kedvezménye

A kedvezmény összege nem változott, továbbra is nettó 5 000 Ft/hó (33 335 Ft adóalap figyelembevételével) és a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapig érvényesíthető, ha a házastársak időközben nem válnak el. Ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspár mindkét tagja 25 év alatti fiatal, akkor az első házasok kedvezménye érvényesítésének első hónapja az a hónap, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti.

6. Családi kedvezmény

Nem változott sem a számítása, sem a mértéke.

Ha az szja nem nyújt fedezetet a kedvezményre (vagyis kevesebb az szja, mint az igénybe vehető kedvezmény), akkor a fennmaradó részt a tb járulékból is érvényesíthetjük. Az év közbeni érvényesítéshez nyilatkozatot kell beadni a kifizető felé.

Ha ezt nem tesszük meg, akkor év végén az szja-bevallásunkban egyben kérhetjük vissza a NAV-tól az egész évre járó összeget. 2023. január 1-től a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott gyermek után jogosultsági hónaponként a kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

Érvényesítési sorrend

2024-ben az adóalap-kedvezményeket a következő sorrendben lehet érvényesíteni:

  • 1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
  • 2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
  • 3. 30 év alatti anyák kedvezménye,
  • 4. személyi kedvezmény,
  • 5. első házasok kedvezménye,
  • 6. családi kedvezmény.

Személyi jövedelemadó bevallás

A NAV az adóbevallás tervezetben az előző évben megjelölt önkéntes pénztárt automatikusan figyelembe veszi. Ha az adózó másik önkéntes kölcsönös pénztár javára szeretne rendelkezni, akkor módosítania kell az adóbevallási tervezetet.

SZÉP kártya

Továbbra is a SZÉP kártya az egyetlen béren kívüli juttatás, mely kedvezményes adózással, 2024-ban is 28% adóteher (15 % szja és 13 % szocho) mellett adható. Továbbra is egy összevont zseb marad, így a teljes jutatott összeg egy számlán érhető el. A felhasználását illetően nem történtek változások, valamint a keretösszeg is évi 450 000 Ft maradt. Ha valaki ennél többet utal, akkor az már egyes meghatározott juttatásként adózik, melynek adómértéke 33,04 % (juttatás értékének 1,18-szorosa után 28 %).

Átalányadózás

A minimálbér változásával együtt a 2024.01.01-től változtak az átalányadózást érintő értékhatárok is.

Átalányadózás addig alkalmazható, amíg a vállalkozó bevétele nem haladja meg az éves minimálbér tízszeresét 32 016 000 Ft-ot, kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó bevétele pedig nem haladhatja meg az éves minimálbér ötvenszeresét, 160 080 000 Ft-ot. Év közben induló vállalkozónál az értékhatárokat arányosítani kell.

Adómentes az egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelmének a minimálbér felét meg nem haladó része, így tehát nem kell személyi jövedelemadót fizetnie az átalányadózó egyéni vállalkozónak 1 600 800 Ft jövedelemig. Az adómentes részt nem kell arányosítani az év közben kezdő vállalkozónak sem.

Az adómentes jövedelem 40 százalékos költséghányad mellett 2 668 000 Ft, 80 százalékos költséghányad mellett 8 004 000 Ft, 90 százalékos költséghányad mellett 16 008 000 Ft bevétel megszerzéséig érvényesíthető.

Eljárási szabályok változásai

Több módosításra/pontosításra került sor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.).

Automatikus részletfizetés

2023.10.12-étől kiterjesztették az automatikus részletfizetés lehetőségét társaságokra is. Évente egy alkalommal kérhető az 1 millió forintot meg nem haladó adótartozásra 6 havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezése.

Adófizetés devizában

Új előírás, hogy az adózók társasági adó és helyi adó kötelezettségüket devizában – euróban és USD-ban – is teljesíthetik. Bejelentés az adóév egészére tehető, az adóév első napját megelőző hónap első napjáig.

Feltételes adómegállapítás díja

Feltételes adómegállapítás kérhető az adópolitikáért felelős minisztertől, melynek lényege, hogy konkrét kérdések vonatkozásában az adópolitikáért felelős miniszter megállapítja az adózó adókötelezettségét vagy annak hiányát. Ezt kiterjesztették a típusszerződésekre is. A feltételes adómegállapítás díja típusszerződések esetében 10 millió forint, egyéb esetekben 5 millióról 8 millióra, sürgősségi esetekben pedig 8 millióról 12 millióra emelkedett.

Gépjárműadó fizetési határidő

2024.01.01-től a gépjárműadót évente egy összegben kell megfizetni április hónap 15. napjáig. Továbbra is érvényben van, hogy a cégautóadó csökkenthető a gépjárműadó összegével, amennyiben mindkettő adókötelezettség egyaránt fennállt, és a gépjárműadó határidőben megfizetésre kerül.

E-pénztárgépek

Az Art.-ba 2024.07.01-től bekerülnek az e-pénztárgépek és a vevői alkalmazás használatának feltételei (az áfa törvény értelmező rendelkezései közé már 2023.07.15-tel bekerültek ezek meghatározásai). Az e-pénztárgép felügyeletét és ellenőrzését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. A kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az e-pénztárgép és a vevői alkalmazás kapcsán a forgalmazási engedély kiadásáért, módosításáért, kiterjesztéséért. Az e-pénztárgép elektronikus nyugta és egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátására alkalmas, melyek vevői alkalmazáson keresztül érhetők el.

Üzletlezárás

Szigorítottak az üzletlezárás feltételein. 2023.12.30-tól, ha az adózó elmulasztja nyugta- vagy számlaadási kötelezettségét, mulasztási bírság kiszabása mellett az üzlethelyiség 12 napra lezárható már az első ilyen alkalommal.  

Számviteli törvény

Visszaváltási díj, EPR

2024. január 1-től más-más számviteli előírás vonatkozik az újrahasználható, a nem újrahasználható és az önkéntes visszaváltási díjas termékekre.  Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni az újrahasználható termék és az önkéntes visszaváltási díjas termék után visszafizetett díj összegét. A gyártónál a visszaváltási díjat az eladott áruk beszerzési értékét növelő tételként kell kimutatni, illetve a visszakapott díj összegét pedig csökkentő tételként. A nem újrahasználható termékek visszaváltási díját a koncessziós társaság felé kell elszámolni és egyéb ráfordításként kell nyilvántartani.

Könyvvizsgáló kijelölése

Amennyiben könyvvizsgálatra könyvvizsgáló cég kerül megválasztásra, ezzel egyidőben a könyvvizsgálat végrehajtásáért felelős könyvvizsgálót is kell választani.

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló akkor választható, ha két egymást követő üzleti évben 3 mutató közül 2 nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket. Ezek értékei a következő szerint módosultak: a mérlegfőösszeg 100 millióról 150 millióra, a nettó árbevétel pedig 200 millió forintról 300 millió forintra nőtt 2024. január 1-től, a foglalkoztatotti létszám továbbra sem haladhatja meg a 10 főt.

Társasági adó

A társasági adó mértéke 9 % maradt.

Még 2023. július 15-ével kivezetésre került a 2015 előtt keletkezett elhatárolt veszteség felhasználhatóságának időbeli korlátja. Korábban a 2030-ban záródó adóévben lehetett volna utoljára felhasználni, így azonban korlátlan ideig lehet felhasználni az adózott eredmény csökkentésére.

2023. december 1-jétől pontosításra került mi minősül energiahatékonysági beruházásnak, valamint az elszámolható költségek köre, illetve az igénybe vehető adókedvezmény mértéke.

KIVA

A KIVA mértéke 10 % maradt.

A KIVA tekintetében kisebb változások történtek, melyek többnyire az átalakulással érintett vállalkozásokra vonatkoznak.

KATA

A KATA törvényben nem történt jelentős változás. A KATA alanya továbbra sem szerezhet bevételt cégtől, jogi személyiségtől (a taxisok kivételével). Katás csak a főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet. A fizetendő KATA összege 50.000 Ft/hó maradt.

Általános forgalmi adó

Kötelező visszaváltási díjas rendszer (DRS)

A kiterjesztett gyártói felelősséggel (EPR) kapcsolatos változások az áfatörvényre is kihatással vannak. 2024.01.01-től nem része az értékesítés adóalapjának a nem újra használható termékek visszaváltási díja (pl.: PET palackok esetében). Azonban, ha ezek a termékek nem kerülnek visszaváltásra, akkor adófizetési kötelezettség keletkezik a visszaváltási rendszert működtető adóalanynál, melyet az adóév utolsó napján kell megállapítani.

A betétdíjas termékek esetében nem történt változás, a betétdíj továbbra is része az adóalapnak, mely visszaváltás esetén utólag csökkenthető.  

Áfakulcs-változások

2024.01.01-től a napilapok (hetente legalább 4 alkalommal megjelenő kiadvány) áfakulcsa 5%-ról 0%-ra változik.

27%-ról 18%-ra csökkent a desszert jellegű sajtkészítmények áfakulcsa (VTSZ 1806 és 2106)

Műalkotások importja esetén az adókulcs a korábbi 27%-ról 5%-ra módosult.

Közérdekű tevékenység adómentessége

Adómentes a humán fogorvosi és fogtechnikus által nyújtott szolgáltatás. 2024.01.01-től bekerül a törvénybe a fogászati protézis értékesítésének adómentessége is.

2024.01.01-től adómentes a speciálisan erre a célra felszerelt közlekedési eszközökben hatósági engedéllyel végzett sérült- vagy betegszállítás.

eÁFA rendszer

2024.01.01-től az áfabevallási kötelezettség teljesíthető a hagyományos nyomtatvány beküldésével, de teljesíthetővé válik az Állami Adó- és Vámhatóság által biztosított elektronikus felületen rendelkezésre bocsátott adatok kiegészítésével, módosításával is.

Cégautóadó

A cégautóadó mértéke nem változott, továbbra is a 2023.01.01-től hatályos összegekkel kell számolnunk.

Foglalkoztatás adói, járulékai

Az alábbi adók, járulékok kapcsolódnak a bérekhez:

  • Személyi jövedelemadó, melynek mértéke maradt 15 %. Ezt a kifizetéskor a bruttó bérből vonjuk le, ám különböző kedvezmények (pl. családi adókedvezmény, súlyos fogyatékosság kedvezménye stb.) figyelembe vehetők.
  • A Tb-járulék – amit szintén a bruttó bérből vonunk le – maradt 18,5 %. (Ezt viszont a saját jogú nyugdíjasoknak nem kell megfizetniük, vagyis az ő bruttó járandóságukból csak 15 % szja-t kell levonni.)
  • A szociális hozzájárulási adó (amit pl. a bérek után fizet a kifizető) mértéke maradt 13 %. Nem kell szocho-t fizetni a nyugdíjasok után.

Járulékfizetési minimum

Összege havi 80 040 Ft-ra emelkedik. Ezt a kifizetőnek azon munkavállalók esetében kell megfizetnie, akiknek a havi bruttó bére nem éri el a minimálbér 30%-át (ide nem értve azon esetet, amikor a bér kieső idő – pl. táppénz – miatt csökken ezen összeg alá). A járulékminimum után fizetendő tb-járulék a kifizetőt terheli, így tehát nem szabad a dolgozó béréből levonni.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egyéb biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők fizetik – mértéke 11 300 Ft/hó (380 Ft/nap) összegre emelkedik. (Ezt 2020.07.01-től a kiegészítő tevékenységet végző – nyugdíjas – egyéni és társas vállalkozók után már nem kell megfizetni.)

Rehabilitációs hozzájárulás

A tárgyév első napján megállapított minimálbér 9-szerese, vagyis 2024.01.01-től 2 401 200 Ft/fő/év. Ezt azok fizetik, akiknek 25-nél több alkalmazottjuk van. Csökkenteni lehet a fizetendő összeget megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával.

Mi mennyi 2024 című cikkünkben található minden munkaügyi, bérekkel, járulékokkal és ellátásokkal kapcsolatos változás.

Ha könyvelői, adószakértői vagy bérszámfejtői segítségre van szüksége, kérjen ajánlatot és megbeszéljük hogyan tudunk együtt dolgozni.


Comments are closed.