Szolgáltatások


Magas szintű könyvelői és adótanácsadói szolgáltatások országszerte – Tekintse meg szolgáltatásainkat:

konyveles

Számviteli szolgáltatások

Számviteli és munkaügyi szolgáltatásunk keretében az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:

 • Az Ön által rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján vállaljuk cége teljes körű analitikus és főkönyvi könyvelését a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően;
 • Elkészítjük a rendszeres bérszámfejtést és a kapcsolódó munkaügyi – és tb ügyintézéseket (dolgozók ki- és beléptetése, szja elszámolások, szabadság és táppénz elszámolások stb.);
 • Rendszeres tájékoztatást küldünk az aktuális fizetési kötelezettségekről, költségvetési kapcsolatainak egyenlegéről;
 • Elkészítjük és benyújtjuk a szükséges bevallásokat a NAV, helyi önkormányzatok, KSH felé;
 • Igény esetén havi szintű riportot készítünk Ügyfeleink elvárásai szerint (pl. főkönyvi kimutatások, ÁFA részletezések, napló listák. Ezen felül speciális jelentések összeállítását is vállaljuk előre meghatározott adattartalommal, angol nyelven is;
 • Beszámolók összeállítása angol és/vagy német nyelven is, konszolidált és az anyagcégek egyedi kérése szerinti beszámolók készítését is vállaljuk;
 • Bontásos – költséghely, költségnem, munkaszám, projekt gyűjtés szerinti könyvelés és kimutatások készítése;
 • Folyamatos tájékoztatót küldünk Hírlevél formájában az aktuális törvényi és jogszabályi változásokról.

Társaságunk a Syrius 3000 integrált vállalatirányítási rendszerét és annak Iktató-modulját használja, amely lehetőséget biztosít a kimenő és bejövő bizonylatok Ügyfél általi rögzítésére. Ennek során Ügyfeleink egy zárt hálózaton keresztül irodánk központi rendszerében egy egyszerűsített iktató sablon alapján rögzíthetik bizonylataikat.

Az iktató modul biztosítja az általános adminisztratív funkciókon felül a vevő- és szállító egyenlegek on-line lekérdezését (folyószámla-analitika), időszaki ÁFA kalkulációkat (tételes és összesített analitikák) és pénztárjelentés megtekintését.

Az iktató rendszer nem követel meg komolyabb szakmai ismereteket, az előre beállított sablonok illetve a rendszer „öntanuló” lehetőségével biztosított a zökkenőmentes adatbevitel.


adójogi-szolgáltatások

Adójogi szolgáltatások

 • Nemzetközi és belföldi ügyletekhez kapcsolódó adószakértés, adótanácsadás
 • Adóhatóságok előtti képviselet, hatósági revíziók lefolytatása
 • Adóhatósági határozatok értelmezése, fellebbezés megfogalmazása
 • Ellenőrzési szankciók elkerülése, a megállapítások mérséklése
 • Állásfoglalások megfogalmazása, benyújtása
 • Vagyonosodási vizsgálatok során képviselet és teljes körű adótanácsadás, jegyzőkönyvek észrevételezése, fellebbezések
 • Előzetes felkészülés a vagyonosodási ellenőrzésekre, általános adójogi tanácsadás a várható eseményekről, a revízió során felmerülő kérdések, nyilatkozat és pénzforgalmi kimutatás minták bemutatása
 • Fizetési kedvezmények, halasztások, részletfizetések, fizetési kötelezettségek mérséklések ügyintézése
 • Szerződések előzetes áttanulmányozása, véleményezése, adó és számviteli hatások feltárása

Speciális számviteli és adójogi szolgáltatások

 • Adótervezés, adóoptimalizálás
 • Átalakulások teljes körű jogi, számviteli és adózási feladatainak ellátása
 • Vagyon – és cégértékelés, akvizíciókban való szakértői közreműködés
 • Nemzetközi adózás,- adótervezés, offshore cégalapításhoz tanácsadás
 • Cégstruktúrák felépítése (holdingok), hatékony adózási környezet kialakítása
 • Speciális adózási területekhez kapcsolódó adószakértés, tanácsadás

A társaságok megszüntetéséhez fűződő szolgáltatásaink

 • Jogi iránymutatás a felelősségi kérdésekről (ügyvezető, tulajdonos), felszámolások esetén Ügyfeleink érdekeinek képviselete
 • A cégek megszüntetésével járó (végelszámolás, felszámolás) adózási, számviteli feladatok ellátása

tanácsadás

Tanácsadási szolgáltatások

Üzleti és vezetési tanácsadási szolgáltatásaink

 • Eredményességi- és gazdaságossági elemzések
 • Igény szerint belső controlling és ellenőrző rendszerek kidolgozása, költségtervezés-és elemzés
 • Ösztönző struktúrák, cafeteria szabályzatok összeállítása
 • Integrált ügyviteli rendszerek kiválasztásában, bevezetésében való segítségnyújtás
 • Számlázási, iktatási és egyéb ügyviteli rendszerek, munkafolyamatok (workflow) kialakítása

Koncentrálj annak a problémának a megoldására, amely minden más problémát megoldhatóvá tesz.

Jogi szolgáltatás

Jogi szolgáltatások

Dr. Nagy Henriett ügyvéd partner, társtulajdonos

 • Általános jogi tanácsadás állandó vagy eseti megbízás alapján
 • Peren kívüli eljárások során jogi képviselet
 • Gazdasági tranzakciók teljes körű lebonyolítása (társasági jog, ingatlanjog)
 • Szerződések és szerződésminták készítése a megbízó konkrét igényének megfelelően
 • Gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek alapítása, cégbejegyzés, cégalapítás, társasági szerződések módosítása
 • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítése. Ingatlan ügyekben peres képviselet ellátása.

Könyvelői, adószakértői vagy bérszámfejtői segítségre van szüksége? Kérjen ajánlatot és beszéljük meg hogyan tudunk együtt dolgozni.