Szja bevallási határidők 2024


A 2023. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatosan idén is pontos határidők vannak, melyekkel nem árt tisztában lenni.

Január 31.

A munkáltatóknak, kifizetőknek január 31-ig kell kiadniuk a magánszemély részére az év közben szerzett jövedelemről szóló összesítő igazolásokat.

A munkáltató, kifizető által kiadott igazolás adattartalmát a NAV akkor fogadja el
valósnak, ha az igazolás megfelel a magánokirat – törvényben meghatározott – formai és
tartalmi követelményeinek, ezért a nem magánszemély munkáltató által kiadott igazolás
kötelező eleme a cégszerű aláírás. Az aláírás történhet papír alapon, vagy minősített, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és bélyegzővel is. Az összesített igazolást nem kell a NAV-hoz benyújtani, de 5 évig meg kell azt őrizni.

Az összesített igazolást a természetes személynek személyesen, postán vagy
elektronikusan
is át lehet adni. Az igazolás átadását a magánszemély aláírásával, postai
megküldés esetén a feladást bizonyító szelvénnyel (ajánlott szelvénnyel, tértivevénnyel)
igazolhatja a munkáltató.

Február 15.

A különböző kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadási határideje február 15. Lehet ez például egy személyi kedvezmény igénybevételéhez szükséges orvosi igazolás, vagy magánnyugdíjpénztár által kiállított igazolás is. Ezen igazolásokat sem szükséges a NAV-hoz benyújtani, viszont meg kell őrizni 5 évig.

Március 15.

A várva várt dátum március 15., amikor is online elérhetővé válnak a személyi jövedelemadó bevallás tervezetek azok számára, akik rendelkeznek ügyfélkapuval.

A megújult, felhasználóbarátabb eSzja felületén lesz látható a bevallás tervezet. Mindenképpen érdemes átnézni és ha szükséges, javítani. Azoknak a magányszemélyeknek és egész évben KATA-s vállalkozóknak, akik nem módosítanak benne, a NAV május 31. után automatikusan elfogadja a tervezetet és bevallásként tekint rá, melyen később már csak önellenőrzéssel lehet módosítani.

Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az ő esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak a bevallás elkészítéséhez.

Amennyiben az adóbevallást más személy készíti el, akkor is érdemes eljuttatni hozzá a tervezetet, hogy egyeztetni tudja az ott lévő adatokat.

Március 18.

Azok, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval és/vagy szeretnék kérni az adóbevallás tervezet papír alapú kézbesítését, március 18-ig kérhetik azt, a következő lehetőségek egyikével:

  • SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következő formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
  • a NAV honlapján elérhető webűrlapon,
  • levélben,
  • formanyomtatványon (BEVTERVK),
  • telefonon, a 1819-es hívószámon.

A határidő túllépése esetén már csakis személyesen kérhető a papír alapú bevallás valamelyik NAV ügyfélszolgálatnál.

Ügyfélkapu nyitása már kérhető NAV ügyfélszolgálaton, kormányablakban, a Magyar Posta kijelölt postahelyein, valamint a konzuli képviseleteken is.

Április 30.

A NAV április 30-ig postai úton kézbesíti a papír alapú adóbevallás tervezetet azok számára, akik ezt kérték.

Szintén eddig a dátumig a NAV értesíti a befizetendő vagy visszaigényelhető adó mértékéről azokat, akik az online adóbevallás tervezetüket nem módosították vagy egészítették ki. A tájékoztatást az is megkapja postai úton, aki nem kérte az adóbevallás tervezetét papír alapon.

Külföldi illetőségű magánszemélynek április 30-ig van lehetősége beküldeni nyilatkozatát az szja-bevallás alóli mentesítéshez (23NYK).

Május 21.

Amennyiben a rendszer is úgy akarja, ez a személyi jövedelemadó bevallás beadási határideje. Egyidejűleg a fizetendő adót is eddig kell befizetni, ha keletkezett.

1+1%-os rendelkezés

Az adó 1+1%-os felajánlásáról szóló rendelkezés is május 21-ig tehető meg.

2024 Adóbevallások című cikkünkben összefoglaltuk az új évben alkalmazandó adóváltozásokat.

Ha könyvelői, adószakértői vagy bérszámfejtői segítségre van szüksége, kérjen ajánlatot és megbeszéljük hogyan tudunk együtt dolgozni.


Comments are closed.