NAV ellenőrzések 2024-ben


A NAV évek óta azon dolgozik, hogy megszüntesse a fekete gazdaságot, csökkentse a visszaéléseket, adócsalásokat. 2024-ben már egy úgynevezett Mesterséges Intelligencia Munkacsoport is segíti munkájukat. Valós idejű adatszolgáltatásoknak köszönhetően célzott kockázatelemzéssel dolgozva határozta meg az ellenőrzések irányát. Az adózók magatartásától függően választja meg az ellenőrzések típusát.

A fekete gazdaságnak, adócsalásnak számtalan negatív hatása van, amit az átlagember is megérez, még akkor is, ha nem vesz benne közvetlenül részt. A részben vagy teljes egészében feketén működő vállalkozások jellemzően nem, vagy nem szabályosan fizetnek adót, így az állam adóbevételtől esik el. Ezzel csökken a kiadásokra fordítható forrás, minek következményeképp kevesebb összeg jut például közszolgáltatásokra vagy az infrastruktúra fejlesztésére. Hozzájárul a költségvetési hiány növekedéséhez, ami további gazdasági problémákat okoz.

A fekete gazdaságok eredményei nem járulnak hozzá a hivatalos GDP-hez, ami ezáltal nem valós képet fog mutatni az ország gazdasági tevékenységéről, nehezíti a gazdasági politika kidolgozását.

A fekete gazdaság torzítja a piaci versenyt, hiszen alacsonyabb költségek mellett alacsonyabb áron tudnak terméket és szolgáltatást nyújtani a vásárlóknak, akik közül sokan pedig emiatt őket fogják választani tisztességes társaikkal szemben. Azonban azok a tudatosabb fogyasztók, akik a tisztességesen működő vállalkozásoktól vásárolnak terméket vagy szolgáltatást – hiszen tőlük a későbbiekben sokkal több támogatás várható, például garanciális jogok érvényesítése esetén -, magasabb áron jutnak azokhoz hozzá.  

A fekete gazdaságban működő vállalkozások gyakran nem tartják be a minőségi szabványokat és nem biztosítják a fogyasztóvédelmi garanciákat. Így a vásárlók alacsonyabb minőségű vagy bizonytalan eredetű termékekkel és szolgáltatásokkal találkozhatnak. Ez kockázatot jelenthet az egészségre és a biztonságra nézve, valamint csökkentheti a fogyasztók elégedettségét és bizalmát a további piaci szereplők iránt is.

A munkaerőpiacra is kedvezőtlen hatással vannak ezen feketén működő munkáltatók. A náluk dolgozó munkavállalók sokkal kiszolgáltatottabbak a munkáltatónak. Nem kapnak semmilyen támogatást, védelmet, hiszen alkalmazásuk nem törvényes. Lehet, hogy adott hónapban több bevételhez jutnak a munkavállalók az adófizetés hiánya miatt, de hosszú távon ez mindenképpen veszteség számukra. Hiszen nem keletkezik biztosítási jogviszonyuk, nem kapnak orvosi ellátást, és a nyugdíjukba sem számít bele az ilyen módon kapott fizetés.

A következményeket még hosszasan lehetne sorolni és fejtegetni, de már ennyiből is tisztán látható, hogy nem csak a NAV-nak, hanem az átlagembernek is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy rendszeresen ellenőrzések történjenek.

Az ellenőrzések célja nem a büntetés, ez csupán a lehetséges következmény. Célja sokkal inkább az adószabályok betartatása, a jogos adóbevételek maximalizálása, az egyenlő bánásmód biztosítása és egy törvényes rendszer fenntartása.

Az adójogszabályokat mindenki ismeri, az nem titkos senki előtt. Mint ahogy az sem, hogy a NAV milyen terv alapján végzi ütemszerűen az ellenőrzéseit.

Az adótrafipax alapján minden hónapban nyomkövethető, hogy melyik megyében milyen konkrét ellenőrzések várhatóak.

Ezen kívül 2024.03.25-én megjelent a 2024-es éves ellenőrzési terv is, ami a következőképpen alakul:

I. Legnagyobb adóteljesítményű adózók

Továbbra is fókuszban lesznek a kiemelt, legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók. Tapasztalat alapján a legproblémásabb területek az adókedvezmények igénybevétele, az adómentes kifizetések, a rehabilitációs hozzájárulás téves megállapítása, a TAO alapot érintő megállapítások és a transzferárak.

Kiemelt figyelmet kapnak a NAV-tól 2024-ben a kapcsolt vállalkozások és a vállalatközi tranzakciók ellenőrzése. A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak vizsgálata szintén magas prioritású feladat.

Vizsgálatra számíthatnak a nagyszámú munkavállalót foglalkoztató adózók közül a javadalmazási típusú Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP) működtető szervezetek. Különös tekintettel az MRP-szervezet általi kifizetések jogcímére, és a megfelelésre a javadalmazási politikában, a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek, valamint a munkáltatók munkavállalóik javára juttatott csoportos, kockázatinak minősülő személybiztosításokra (az élet-, baleset- és betegségbiztosítások), mint egyes, meghatározott juttatásokra.

II. Folyamatos feladatok

Költségvetési kockázat csökkentését célzó ellenőrzések
(használt) gépjármű- és gépjárműalkatrész kereskedelmi, valamint gépjárműjavítási tevékenységet végzők, továbbá a gumiabroncsokat, felniket értékesítők
személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozások, épületüzemeltetéssel, takarítással foglalkozó vállalkozások, munkaerőkölcsönzők
számítástechnikai és telekommunikációs termékekkel kereskedők
webhelyeken, portálokon értékesítők
textil kis- és nagykereskedők
zöldség-gyümölcs nagykereskedelemben érintett vállalkozások
élelmiszeriparral, mezőgazdasággal összefüggő árukat, terményeket forgalmazó, beszerző adózók (cukor, étolaj, sajt, kávé, csokoládé, liszt, ásványvíz, üdítőital, mák, dióbél, rizs, szója, műtrágya, burgonya), valamint élelmiszeripari termékek előállítását végzők
építőipari, valamint építőanyag-kereskedelmi tevékenységet folytatók
rendezvényszervezők, reklám-, marketing-, médiaszolgáltatási- és filmgyártási tevékenységet folytatók
turisztikai, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató tevékenységet folytatók, taxisok
távol-keleti termékeket árusítók
ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből, és kriptovalutából jövedelmet szerzők
internetes tartalomszolgáltatók
szépségiparban működő, valamint a testedzési szolgáltatást, beleértve a személyi edzői és masszőr tevékenységet folytató adózók

III. Az alapvető eltérések folyamatos monitoringja

Általánosforgalmiadó-kötelezettségek vizsgálata
általánosforgalmiadó-visszaigénylést tartalmazó bevallások kiutalás előtti ellenőrzése
áfabevallás, összesítő jelentés/online számla eltéréssel rendelkező, vagy áfabevallást be nem nyújtó adózók
A gazdálkodói tevékenység folytatásával összefüggő ellenőrzések
az újonnan alakult vállalkozások folyamatos kockázatelemzése és ellenőrzése
székhelyszolgáltatást nyújtó és a székhelyszolgáltatást igénybe vevő adózók ellenőrzése
a személyi változással érintett vállalkozások folyamatos kockázatelemzése és ellenőrzése
megalakulást követő egy éven belül kiugró forgalommal rendelkező adózók, adóminimalizáló adózók ellenőrzése
a kockázatos adózói múlttal rendelkező, törölt adószámú, elérhetetlen vállalkozások ügyvezetői, tulajdonosai további vállalkozásainak ellenőrzése
nagyszámú foglalkoztatottat alkalmazók, akik az online számlaadat-szolgáltatás adatai szerint nem bocsátanak ki számlákat és a tőlük befogadott számlákra vonatkozóan kontrolladatok sem állnak rendelkezésre
a nagy forgalmat alkalmazottak nélkül bonyolítók ellenőrzése, megugró forgalom mellett adóminimalizálók
a dolgozói létszám nem fedi le a telephelyek számát (pl. az élelmiszer jellegű vegyes kereskedelmi üzlet, az italszolgáltatás, a cukrászda, az éttermi vendéglátás)
az áfabevallás és az online számla adatok közötti eltéréssel rendelkező adózók, illetve áfabevallást, összesítő jelentést be nem nyújtók folyamatos kockázatelemzése és ellenőrzése
tendenciózusan nullás bevallást benyújtók, de a kontrolladatok (online számla és/vagy a partneri tételes áfa, online pénztárgép stb.) szerint értékesítők adóellenőrzése
több éve tagi kölcsönből működő társaságok
Munkaviszonnyal, foglalkoztatással összefüggő ellenőrzések
a foglalkoztatói bejelentések nyomon követése alapján az új foglalkoztatóknál jogkövetési vizsgálatok végzése, a korábbi foglalkoztatóknál a bejelentési kötelezettségek helyzetének felülvizsgálata
helyszíni ellenőrzések fokozása, feketefoglalkoztatással szembeni fellépés a szabályszerű foglalkoztatás érdekében
az egyszerűsített foglalkoztatás szabályszerűségének a vizsgálata
a biztosítotti bejelentésben szereplő, de a bevallások alapján bevallásban nem szereplő foglalkoztatottak esetében a jogviszony megszűnésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség ellenőrzése
Személyijövedelemadó-kötelezettségek vizsgálata
személyi jövedelemadót érintő, visszaigénylést tartalmazó bevallások kiutalás előtti ellenőrzése
személyi jövedelemadót érintő adókötelezettségek (pl. osztalék) ellenőrzése
egyéni vállalkozók adókötelezettségeinek ellenőrzése
Társasági adó és azzal kapcsolatos kötelezettségek vizsgálata
transzferár-adatszolgáltatás teljesítésének ellenőrzése
szokásos piaci ármegállapító határozatban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése
kapcsolt vállalkozások ellenőrzése
az Európai Unió és az OECD adóelkerülő magatartásokra vonatkozó irányelveinek figyelembevételével az adózási szempontból nem együttműködő országokkal kapcsolatban álló és onnan nyereséget szerző adózók kockázatelemzésen alapuló ellenőrzése
Jövedéki adóval kapcsolatos kötelezettségek vizsgálata
jövedékiadó-visszaigénylést tartalmazó bevallások kiutalás előtti ellenőrzése
a jövedékiadó-köteles tevékenységeket folytató adózók kockázatelemzése és ellenőrzése
jövedéki kiskereskedelmi egységben, közterületen, piacon, vásáron, jövedéki kiskereskedő üzemanyagtöltő állomása shopjában, dohánytermék értékesítési helyén, a Jöt. vonatkozó előírásai szerinti árueredet és a birtoklás jogszerűségének ellenőrzése, illetve a dohánytermék-kiskereskedő dohánytermékek értékesítési helyén a dohánytermékek nyomon-követhetőségéhez kapcsolódó ellenőrzése
tagállami együttműködés keretében történő ellenőrzések jövedéki termékek értékesítésének feltárása érdekében
bérfőzést végző szeszfőzdei adóraktár engedélyesek tevékenységével összefüggő, jövedéki szabályozás szerinti kötelezettségek ellenőrzése;
sör előállítását végző adóraktár engedélyesek tevékenységével összefüggő, jövedéki szabályozás szerinti kötelezettségek ellenőrzése

IV. Tematikus feladatok

Adónem-specifikus témák
társasági adót érintő adókedvezmények igénybevételének kötelező ellenőrzése (fejlesztési adókedvezmény igénybevételének ellenőrzése, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének ellenőrzése)
a fejlesztési tartalék lekötésének (2021-2023.) és a 2018-2019. években képzett lekötött tartalék feloldásának ellenőrzése
az országonkénti jelentések és a határon átnyúló konstrukciók alapján kockázatosnak minősített tranzakciók ellenőrzése
kapcsolt vállalkozások immateriális javakat érintő tranzakcióinak ellenőrzése
transzferár adatszolgáltatás adatai alapján kockázatosnak minősített, kapcsolt tranzakciók ellenőrzése
ugyanazon vállalatcsoport magyarországi leányvállalatainak együttes és összehangolt ellenőrzése kockázati értékelés alapján
jelentő pénzügyi intézmények jelentendő számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatása megfelelőségének jogkövetési vizsgálata
környezetvédelmi termékdíj-kötelezettséghez kapcsolódó vizsgálatok
a népegészségügyi termékadó adókötelezettséghez kapcsolódó vizsgálatok
cégcsoporton belül gyártási tevékenységet végző, veszteséges vagy igen alacsony nyereséget elérő adózók transzferár szempontú ellenőrzése
kapcsolt vállalkozások közötti hitel- vagy más egyéb pénzügyi ügyletek transzferár szempontú ellenőrzése
Adóalany-specifikus témák
gyógyszeripari ágazatban működő, kapcsolt vállalatok ellenőrzése (gyártók és disztribútorok)
a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmények ellenőrzése
gázkereskedelemmel foglalkozók
napelem-értékesítéssel, szereléssel foglalkozó adózók
kiva-alanyok ellenőrzése
ingatlan-, illetve telekértékesítésből származó jövedelmet be nem valló adózók ellenőrzése
szja rendelkező nyilatkozatok tekintetében a legnagyobb összegű kiutalásban részesülő kedvezményezettek vizsgálata
kapcsolt autóipari vállalkozások transzferár szempontú ellenőrzése

Támogató eljárások

2024-ben is nagy hangsúlyt kapnak a támogató eljárások. Céljuk, hogy segítsék az adózókat az adózási kötelezettségeik teljesítésében, különösen akkor, ha az adózó hiba vagy mulasztás miatt tévesen adózik.

Az adójogszabályok betartása 2024-ben sem csak kötelezettség, hanem az egyének és a társadalom számára is előnyös. A tiszteletben tartásuk hozzájárul a társadalmi stabilitáshoz, a közszolgáltatások finanszírozásához és a gazdasági fejlődéshez. Jogkövető magatartással erősíthető a befektetői- és fogyasztói bizalom és elkerülhetőek mind a jogi, mind a pénzügyi negatív következmények.

Ha könyvelői, adószakértői vagy bérszámfejtői segítségre van szüksége, kérjen ajánlatot és megbeszéljük hogyan tudunk együtt dolgozni.


Comments are closed.