Minimálbér-emelés további hatásai


A várva várt minimálbér-emelés, melyet már 2023 decemberétől alkalmazni kell több mindent vonz magával, mint ahogyan azt először gondolnánk.

A magyar jogszabály rendszerben számtalan paragrafus említi a minimálbér kifejezést. Az, hogy a munkavállalóknak adandó legkisebb munkabér mennyi, csak a jéghegy csúcsa. Ezen összegtől függ például az is, hogy mennyi lesz az álláskeresési járadék összege, a GYED vagy a táppénz maximuma, az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók adómentes bére, de még az egyéni vállalkozók adózására is hatással van.

Persze van egy kis csavar a dologban. Ugyanis a 508/2023. (XI. 20.) számú kormányrendeletben az is le van írva, hogy bizonyos juttatások, ellátások esetében csak 2024 januárjától kell alkalmazni az új minimálbéreket.  

Nézzük meg most ennek fényében részletesen, hogy egy bérszámfejtő és/vagy könyvelő életében mire van hatással a jelenlegi évközi emelés, és mik most a pontos teendői?

Maximumok

  • Álláskeresési járadék összege1991. évi IV. törvény 26.§ (5) bekezdése alapján a meghatározott összeg nem lehet nagyobb, mint a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér összege. Ám az új béreket a kormányrendelet értelmében csak 2024 januárjától kell figyelembe venni.
  • Táppénz összege – Több soron is hatással van a rá a minimálbér összege. Először is, ha valakinek nincs a jogszabályban meghatározott biztosítási jogviszonya, akkor bizonyos esetekben a minimálbér alapján kell a táppénzt megállapítani.  Másodszor pedig a táppénz maximumát is a minimálbérhez köti az 1997. évi LXXXIII. törvény 48.§ (6) bekezdése. Azonban szintén csak 2024 januárjától kell ezzel számolnunk.
  • GYED maximumaAz 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a gyermekgondozási díj összegének maximuma ugyancsak a minimálbérhez van kötve. Egészen pontosan nem lehet több, mint annak kétszeresének 70%-a. Jövő év januárjától kell alkalmazni az új maximumokat, és a már maximumban megállapított ellátások összegét is akkor kell felülbírálni.
  • Diplomás GYED – Az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E.§ (5), (6) és (7) bekezdései alapján a diplomás GYED összegének megállapítása során is a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbért vagy garantált bérminimumot kell figyelembe venni. Ugyancsak 2024. január az első hónap, amikor az új bérekkel kell számolnunk.
  • GYOD – Gyermekek otthongondozási díja nem változik, ugyanis az az éves minimálbér mértékével egyenlő. 2024-től azonban követi majd a minimálbér emelkedését.

Szochó

A különböző szociális hozzájárulási adó kedvezmények a Szochó törvény alapján mind az év első napján érvényes minimálbérhez vannak kötve. Tehát ezek maximuma is majd csak 2024 januárjában változik.

Szochó fizetési felső határ

Mint ahogy fentebb is írtuk, az év első napján érvényes minimálbérhez van kötve, így 2023-ban nem fog változni. 2024.01.01-től pedig 6.403.200 forintra emelkedik.

Járulékfizetési alsó határ

A Társadalombiztosítási törvény értelmezésében a minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért jelenti. Ennek megfelelően a járulékfizetési alsó határ már decemberben is magasabb lesz: 80.040 forint. Ha a munkavállaló havi bére ennél kevesebb, akkor a munkáltatónak a tényleges bér és a járulékfizetési alsó határ közötti részre eső társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót át kell vállalnia, be kell fizetnie.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az EFO mentesített keretösszege az év első napján érvényes minimálbérhez kötött, így 2023 decemberében továbbra is 13.871 forint a minimálbér esetében és 17.719 forint a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör esetében.

A fizetendő közteher alapja azonban a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér. Ennek értelmében 2023. december 1-jétől a közteher mértéke

  • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 1300 forint,
  • alkalmi munka esetén 2700 forint,
  • filmipari statiszta esetében 8000 forint lesz.

Az egyszerűsített foglalkoztatottnak fizetendő napi bér is emelkedik a minimálbérrel kézen fogva.

Decembertől tehát szakképzettséget nem igénylő munkakörben 1.304 forint/óra, legalább középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben pedig 1.630 forint/óra lesz a legkevesebb órabér, amit adhatunk a közfoglalkoztatott munkavállalónak.

Rehabilitációs hozzájárulás

Az éves összeg megállapításakor az év első napján érvényes minimálbért kell alapul venni, így decemberben nem fog változni az összeg. Az éves mértéke 2023-ban személyenként 2.088.000 forint, 2024-ben 2.401.200 forint.

Ki válik biztosítottá?

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az válik biztosítottá, akinek a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30%-át, azaz decemberben a 80.040 forintot.

Adómentes juttatások

Az Szja. törvény értelmezésében a minimálbér az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér összege. Az adómentes juttatások maximuma több esetben is ehhez van kötve. A változás csak 2024. januártól lép életbe, tehát decemberben még nem emelkedik az éves keretösszeg.

Itt említenénk meg az igazolás nélkül, költségként elszámolható távmunka támogatást is, hiszen ez is az év első napján érvényes minimálbérhez van kötve, tehát az összege szintén nem változik.

Az adómentes juttatásokról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Adómentesen adható munkabérelőleg összege a kifizetés napján érvényes minimálbér maximum ötszöröse. Amennyiben a munkabérelőleget decemberben folyósítják és maximum 6 hónap alatt visszafizeti a munkavállaló, úgy az adómentesen adható keret 1.334.000 forint.

Szja kedvezmények

A különböző személyi jövedelemadó kedvezmények, – mint például a személyi kedvezmény, családi kedvezmény, első házasok kedvezménye stb.  –, szintén az Szja. törvényben vannak meghatározva, amiből pedig az következik, hogy a minimálbér alatt továbbra is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabért kell értenünk. Így az szja kedvezmények mértéke sem változik 2023-ban.

Egyéni vállalkozók, tagi jogviszonyban állók adózása

Az egyéni vállalkozók és tagi jogviszonyban állók minimum járulékalapja 2023 decemberétől emelkedik, azt az új minimálbér vagy garantált bérminimum alapulvételével kell megfizetni.

Átalányadózó egyéni vállalkozók éves bevételi határa és az átalányban megállapított jövedelem adómentes összege egyelőre nem változik.

Összegzés

Amint az látható, a legtöbb esetben csak 2024 januárjától kell az új minimálbérek alapján számolnunk.

2023. december előtt el kell készíteni a munkaszerződés módosításokat azoknak a munkavállalóknak, akik minimálbért és a garantált bérminimumot kaptak. Továbbá azoknak is, akik eddig a minimálbérnél magasabb fizetéssel voltak bejelentve, most azonban esetleg az új minimálbér alá kerültek. További kérdéseket vet fel, hogy a magasabb keresetű munkavállalók bérét emeli-e a munkáltató, követve az alacsonyabb bérek növekedését, a bérfeszültség elkerülése érdekében.

Ha könyvelői, adószakértői vagy bérszámfejtői segítségre van szüksége, kérjen ajánlatot és megbeszéljük hogyan tudunk együtt dolgozni.


Comments are closed.